Onderstaand is mijn reflectie met betrekking tot mijn ontwikkeling in semester 1 van leerjaar 2 te lezen. Daarnaast is er onderstaand op deze webpagina per skill een zelfgemaakt beoordelingsformulier weergegeven.

Reflectie

Reflectie-semester-1

Beoordelingsformulieren

Per skill heb ik een beoordelingsformulier gemaakt, zodat het mogelijk is geweest om mijzelf te beoordelen.

Beoordelingsformulieren