De zelfbeoordeling-stest geeft zes types weer: de Perfectionist, de Dromer, de Piekeraar, de Uitdager, de Adrenalinezoeker en de Overwerker. De test bestaat uit totaal 60 stellingen, waarvan 10 stellingen per type. Per stelling wordt er de keuze gemaakt met als antwoord Vaak (2 punten), Soms (1 punt) en Zelden (0 punten).

Per type worden de bijhorende stellingen en antwoordpunten in tabellen weergegeven met een totaal.

Overzichtstabel
De tabel ziet er op basis van mijn antwoorden er als volgt uit:

Type uitstellerTotaalscoreRangorde
Perfectionist61
Overwerker52
Dromer33
Piekeraar33
Adrenalinezoeker33
Uitdager24

Bekijk hieronder de uitleg van het type uitstelgedrag. De pdf is afkomstig uit Blackboard.

Uitleg-type-uitstelgedrag