De groepsrollentest van dr. Meredith Belbin geeft negen teamrollen weer. Dit is de bedrijfsman, brononderzoeker, plant, monitor, vormer, voorzitter, zorgdrager, groepswerker en de specialist. Door het maken van de Belbin-test kun je bepalen in welke mate, vanuit je persoonlijkheid, de verschillende teamrollen je aanspreken. 

De Belbin-test identificeert mij, op basis van de 15 punten op de 25 punten, met de teamrol bedrijfsman. Het volgende wordt daarover gezegd:
De bedrijfsman wordt ook wel de ‘organisator’ of ‘uitvoerder’ genoemd. Vaak is het iemand die van aanpakken weet. De bedrijfsman is over het algemeen gedisciplineerd. Hij of zij pakt zaken systematisch aan en legt vaak een grote ijver aan de dag. De bedrijfsman heeft een praktische instelling en weet beleid in concrete acties te vertalen.

Het tweede punt waarop ik geïdentificeerd word is de monitor. De bijhorende uitleg van deze teamrol is:
De monitor heeft de neiging zaken op een afstandelijke en kritische manier te bekijken. De monitor is over het algemeen analytisch en bedachtzaam. In de benadering van anderen is hij of zij meestal erg rationeel. Hierdoor kan de monitor soms gereserveerd en minder gevoelig overkomen. De monitor heeft een objectieve grondhouding. Hij of zij zal zich niet snel laten meeslepen in een stemming van euforie of neerslachtigheid.

De derde teamrol waarmee ik geïdentificeerd word – met de laatste negen punten – is brononderzoeker:
De brononderzoeker is over het algemeen een extravert persoon. Hij of zij is veelal hartelijk en joviaal. De brononderzoeker heeft vaak een brede belangstelling en is nieuwsgierig. De brononderzoeker treedt graag op de voorgrond en praat makkelijk. Met improviseren of presenteren heeft de brononderzoeker over het algemeen minder problemen.