Leerdoel 3: Het leerdoel is om mijn nieuwsgierige houding nog verder te ontwikkelen door te achterhalen hoe jaar 3 en 4 er voor mij uit zou kunnen zien en hoe derdejaarsstudenten jaar 3 ervaren.

Bewijslast-1-leerdoel-3

Bewijslast-2-leerdoel-3