Voor periode 2 van leerjaar 1 heb ik drie nieuwe leerdoelen opgesteld. Deze leerdoelen zijn gekoppeld aan de skills van een Commercieel Econoom. Daarnaast heb ik mij verder ontwikkeld op leerdoelen die voortgekomen zijn uit de feedback van periode 1.

Leerdoel 1

Het ontwikkelen van meer nieuwsgierigheid bij het ontwikkelen van een waardevol product, door onder andere het leren herkennen van wensen en behoeften van potentiële klanten.

Leerdoel 2

Het verbeteren van mijn kritisch denken over mijzelf en projectonderdelen, door onder andere te observeren, feedback te geven en analyseren van informatie.

Leerdoel 3

Het leren creatief denken en doen aan de hand van verschillende methodes, waardoor ik leer open te staan voor andermans ideeën.

Skills

Creativiteit

Creativiteit is zowel aangeboren als aangeleerd.

Nieuwsgierigheid

Het tonen van interesse in onderwerpen en daarbij op onderzoek uitgaan.

Kritisch denken

Begrijpen en afleggen van verantwoording.