Tijdens en na het atelier in periode 1 heb ik een planning voor mijn studieactiviteiten gemaakt. Aan de hand van de STARR-methode heb ik gereflecteerd mijn planning. Door te reflecteren is het mogelijk om inzichten te krijgen en mijn werkwijze aan te passen in periode 2.

In periode 1 heb ik de vaardigheidstest Type Uitstelgedrag gemaakt.

STARR-methode

Situatie: Het is de eerste keer dat ik een opleiding op het hbo volg. Om goed van start te gaan en periode 1 succesvol af te ronden is het maken van een planning effectief.
Taak: Het maken van een realistische planning die wekelijks naar de situatie aangepast kan worden. Door het maken van een planning vergroot ik de kans op het behalen van voldoendes. Daarnaast kan ik door het maken van een planning mijn tijd efficiënt indelen en inzicht krijgen in mogelijke verbeteringen.
Actie: De weken van periode 1 – week 36 tot en met week 45 – heb ik duidelijk weergegeven in onderstaande Excel. Aan de hand van het rooster is het mogelijk geweest om in grove lijnen de taken huiswerk maken in te delen, tentamens en deadlines van projecten weer te geven. Het belangrijkste onderdeel om in te plannen is studie tijd voor de tentamens. Per week is het mogelijk om specifieker op de onderdelen in te gaan.
Resultaat: De planning geeft mij een goed overzicht van de werkzaamheden in periode 1. Daardoor heb ik mijn tijd efficiënter in kunnen delen. Mede hierdoor heb ik een voldoende gehaald op de eerste toetsen, opdrachten en tentamen.
Natuurlijk heb ik ook werkzaamheden ingepland waar ik niet op de aangegeven dag aan toe ben gekomen, omdat de situatie het niet toeliet.
Reflectie: Voor periode 1 vind ik dat ik het goed heb gedaan. Ik ben tevreden met mijn behaalde resultaten, zowel in groepsverband als alleen. Door het maken van de planning heb ik geleerd beter om te gaan met deadlines en stress te verminderen. Het eerste tentamen op 28 september 2020 ben ik onder andere door de planning rustig ingegaan. Het leerpunt voor de volgende keer, is door minder werkzaamheden op mij te nemen in groepsverband, maar nog meer te gaan samenwerken waardoor ik mijn tijd nog efficiënter kan indelen.

Planning periode 1 – Simone Offerman