Om goed voorbereid jaar drie in te gaan en op basis van mijn studieplan vind ik het belangrijk om mijn nieuwsgierigheid in semester 2 (leerjaar 2) verder te ontwikkelen. Want hoe ziet jaar 3 en 4 er nu precies uit en wat zijn de ervaringen van huidige derdejaarsstudenten?

Tijdens mijn minor en stage wil ik mij verder ontwikkelen op de skills samenwerken, commercieel bewustzijn, leiderschap, kritisch denken en creativiteit nog verder ontwikkelen. Deze skills wil ik gedurende mijn minor en stage verder ontwikkelen, omdat ik hierin mogelijkheden zie.

Ik heb tijdens semester 2 – leerjaar 2 – voor de volgende skills gekozen:

  1. Nieuwsgierigheid (gekoppeld aan mijn leerdoelen en studieplan)
  2. Aanpassingsvermogen (geen leerdoel aangekoppeld, maar door omstandigheden heb ik mij juist goed kunnen ontwikkelen op deze skill)

Aan de hand van mijn studieplan heb ik de volgende leerdoelen opgesteld:

  1. In semester 2 (leerjaar 2) wil leren hoe ik een goed salesgesprek kan voeren inclusief het achterhalen van het probleem. Dit sluit niet volledig aan op het studieplan, maar is echter wel een persoonlijk leerdoel voor mij.
  2. Eind semester 2 (leerjaar 2) wil ik goed voorbereid zijn op het vinden van een stage, weten waar ik mijzelf stage zie lopen en hoe ik dit ga aanpakken. Dit sluit aan bij mijn studieplan, omdat ik inzicht kan krijgen in wat ik wil en mij goed kan voorbereiden op mijn stage in jaar 3.
  3. In semester 2 (leerjaar 2) wil ik mijn nieuwsgierige houding nog verder ontwikkelen door te achterhalen hoe jaar 3 en 4 er voor mij uit zouden kunnen zien en hoe derdejaarsstudenten jaar 3 ervaren. Dit sluit aan bij mijn studieplan, omdat ik inzicht kan krijgen in de mogelijke invulling van jaar 3/4 en hoe ik mijzelf goed kan voorbereiden.

Onderstaand is per leerdoel het desbetreffende actieplan te lezen inclusief toetsmatrijs.

Actieplan leerdoel 1

Activiteitenplan-leerdoel-1-jaar-2-semester-2

Actieplan leerdoel 2

Activiteitenplan-leerdoel-2-jaar-2-semester-2.pdf

Actieplan leerdoel 3

Activiteitenplan-leerdoel-3-jaar-2-semester-2

Toetsmatrijs skill aanpassingsvermogen

Beoordelingsformulier-aanpassingsvermogen