Onderstaand is mijn reflectie met betrekking tot mijn ontwikkeling in semester 2 van leerjaar 2 te lezen.

Reflectie

Reflectie-semester-2