Aan de hand van mijn zelfanalyse en de planning van semester 1 zag ik een heel duidelijk verband om mij op meerdere skills te ontwikkelen. Ik heb voor de volgende skills gekozen:

 1. Samenwerken
 2. Communicatief
 3. Commercieel bewustzijn
 4. Kritisch denken
 5. Creativiteit
 6. Leiderschap
 7. Initiatief
 8. Verantwoordelijkheidsbesef
 9. Doorzettingsvermogen

Dit zijn 9 van de 11 skills van een commercieel econoom. Om mij te ontwikkelen op deze 9 skills heb ik de volgende 4 leerdoelen geformuleerd:

 1. Het strategisch leren denken voor een bedrijf om tot oplossingen te komen.
 2. Verder verdiepen en ontwikkelen op het online marketinggebied en dan met name gericht op het analyseren van data, SEO-factoren en marketingfunnels.
 3. Het mede organiseren van een bedrijfsbezoek om een blik te werpen op het toekomstige werkveld van een Commercieel Econoom.
 4. Het helder en duidelijk overbrengen van informatie en/of complexe onderwerpen via verschillende kanalen waarbij het juiste onderscheid tussen formeel en informeel wordt gemaakt.

De bovenstaande skills zijn gekoppeld aan meerdere leerdoelen. Ik heb mij dus vanuit verschillende perspectieven op de skills kunnen ontwikkelen. In de onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van welk leerdoel gekoppeld is aan de desbetreffende skill. Dit is weergeven met een ‘X’.

Onderstaand is per leerdoel het desbetreffende actieplan te lezen.

Actieplan leerdoel 1

Activiteitenplan-leerdoel-1-jaar-2-semester-1

Actieplan leerdoel 2

Activiteitenplan-leerdoel-2-jaar-2-semester-1

Actieplan leerdoel 3

Activiteitenplan-leerdoel-3-jaar-2-semester-1

Actieplan leerdoel 4

Activiteitenplan-leerdoel-4-jaar-2-semester-1-