De Big Five-persoonlijkheidstest is een bestaande methode die meet op vijf belangrijke persoonlijkheidsfactoren. Daarbij behoren telkens zes facetten die de factoren bepalen. Let op! De bijhorende facetten zijn niet meegenomen in de beoordeling. De reden daarvoor is dat deze uitkomsten alleen beschikbaar zijn in een uitgebreid (betaald) rapport.

Score openheid voor ervaringen: 8% = laag

 • Facet 1: Verbeeldingskracht
 • Facet 2: Artistieke interesse
 • Facet 3: Diepte van gevoelens
 • Facet 4: Bereidheid tot verandering
 • Facet 5: Intellectuele nieuwsgierigheid
 • Facet 6: Niet conservatief

Score extraversie: 76% = hoog

 • Facet 1: Toegankelijk
 • Facet 2: Sociabel
 • Facet 3: Assertief en dominant
 • Facet 4: Energiek
 • Facet 5: Spanningsbehoefte
 • Facet 6: Opgewektheid

Score natuurlijke reacties: 2% = zeer laag

 • Facet 1: Zorgelijkheid
 • Facet 2: Boosheid en ergernis
 • Facet 3: Neerslachtigheid
 • Facet 4: Opgelatenheid
 • Facet 5: Ongematigheid
 • Facet 6: Stressgevoeligheid

Score gewetensvolheid: 96% = zeer hoog

 • Facet 1: Gevoel van bekwaamheid
 • Facet 2: Ordelijkheid
 • Facet 3: Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Facet 4: Prestatiegericht
 • Facet 5: Zelfdiscipline
 • Facet 6: Bedachtzaamheid

Score meegaandheid: 55% = gemiddeld

 • Facet 1: Vertrouwen in anderen
 • Facet 2: Eerlijk en oprecht
 • Facet 3: Altruïsme
 • Facet 4: Vredelievend
 • Facet 5: Bescheidenheid
 • Facet 6: Medeleven