Skills

Communicatief

In mijn toekomstige werkgebied en in mijn privéleven is communicatie een essentieel onderdeel. Zowel in woord als geschrift moet communicatie goed zijn zonder dat er ruis optreed.

Samenwerken

Samenwerken wordt beïnvloed door de vaardigheid communicatie. Door samen te werken geef je elkaar de ruimte om ideeën in te brengen en op die manier van elkaar te leren. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat je gedurende de samenwerking respectvol in woord en geschrift bent.

initiatief

Op tijd zijn voor bijvoorbeeld een deadline vind ik erg belangrijk. Om een doel te bereiken neem ik graag het initiatief. Met andere woorden ik ben ondernemend en niet in afwachting van wat anderen gaan doen.

Communicatief

In mijn toekomstige werkgebied – waar ik na de opleiding Bachelor Commerciële Economie aan de slag wil – is het noodzakelijk om mijzelf nu te ontwikkelen in de communicatieve vaardigheid.

In de CE-professionalisering skill “Communicatief” ben ik mij in periode 1 gaan ontwikkelen. Ik ben niet een persoon die altijd vooraan wil staan maar observeer meer. 

Ik heb mij ontwikkeld in de communicatieve skill door onder andere samen te werken met mede studenten en studenten uit China. Daarnaast ben ik aan de slag gegaan met het schrijven van het Plan van Aanpak voor het project “Wereld van de CE’er”. Ook groei ik in de communicatieve vaardigheid door het schrijven van website teksten voor de Sneeuwberg te Wormerveer  en het Plan van Aanpak van het project “Wereld van de CE’er”. 

Daarnaast heb ik door middel van mijn deelname aan het Dutch Lions & Chinese Dragons exchange project aangetoond te kunnen communiceren in een vreemde taal. Klik hier voor mijn deelnamebewijs van de Business Game. 

Mijn vooruitgang in communicatie kan ik aantonen door middel van de peerreviews en de individuele opdracht. Klik hier om de peerreviews te lezen. Voor de individuele opdracht klik hier

Talenten

 • Overtuigend in woord en geschrift
 • Zelfverzekerd in de communicatie
 • Communicatie op het juiste momenten inzetten
 • Communiceren in het Engels met andere culturen 
 • Ik kan mijn groepsleden goed informeren
 • Duidelijk en doelgericht spreken
 • Zoekwoord gerelateerd schrijven
 • Resultaatgericht schrijven

Valkuilen

 • Communiceert niet altijd over de voortgang bij het maken van een zelfstandige opdrachten in een groepsproject
 • Te veel aan het observeren
 • Te direct in de communicatie
 • In geschrift is de grammatica nog niet op niveau

Samenwerken

Uit mijn eigen ervaring werk ik liever alleen dan in groepsverband, omdat ik gebrek aan voortgang en betrokkenheid als storend/remmend kan ervaren. In mijn toekomstige werkgebied – waar ik na de opleiding Bachelor Commerciële Economie aan de slag wil – is het noodzakelijk om mijzelf nu te ontwikkelen op de CE-professionalisering skill “samenwerken”. 

In de professionalisering skill “samenwerken” ben ik mij in periode 1 verder gaan ontwikkelen. Aan de hand van de samenwerkingen in mijn projectgroep – 6 – heb ik aan kunnen tonen dat ik in het belang van de groep een goed resultaat wil neer zetten en behalen. Met de ontvangen peerreviews van mijn medestudenten – groep 6 – wordt beargumenteerd dat ik op een positieve en motiverende manier samenwerk. 

Daarnaast heb ik door middel van mijn deelname aan het Dutch Lions & Chinese Dragons exchange project aangetoond samen te kunnen werken met een voor mij onbekende cultuur. Klik hier voor mijn deelnamebewijs van de Business Game. 

Mijn vooruitgang in samenwerken kan ik aantonen door middel van de peerreviews en de individuele opdracht. Klik hier om de peerreviews te lezen. Voor de individuele opdracht klik hier

Talenten

 • Ik heb een goed aanpassingsvermogen, waardoor ik snel met iedereen overweg kan
 • Ik heb een motiverende en prettige werkhouding
 • Ik luister goed naar de meningen en ideeën van groepsleden
 • Ik geef anderen de mogelijkheid voor eigen inbreng in een project

Valkuilen

 • Ik neem te veel verantwoordelijkheid in het samenwerken, omdat ik gebrek aan voortgang en betrokkenheid als storend/remmend kan ervaren. Deze valkuil wordt onder andere beïnvloed door mijn dominantie wat naar voren is gekomen uit de DISC-persoonlijkheidstest.
 • Ik neem niet altijd genoegen met de gemaakte werkzaamheden van mijn groepsleden.

Initiatief

Gedurende de opleidingen die ik heb afgerond – Marketing & Communicatie niveau 4 en Vakman Ondernemer niveau 4 – ben ik steeds meer initiatief gaan nemen. In mijn toekomstige werkgebied – waar ik na de opleiding Bachelor Commerciële Economie aan de slag wil – is het noodzakelijk om mijzelf naast de CE-professionalisering skills “Communicatief” en “Samenwerken” te ontwikkelen in het tonen van initiatief. 

In de professionalisering skill “initiatief nemen” ben ik mij in periode 1 verder gaan ontwikkelen. Aan de hand van de samenwerkingen in mijn projectgroep – 6 – heb ik aan dit aan kunnen tonen. Met de ontvangen peerreviews van mijn medestudenten – groep 6 – wordt beargumenteerd dat ik op een positieve en motiverende manier initiatief toon. Om mij te ontwikkelen in deze skill ben ik meer aanwezigheid gaan tonen, door middel van het organiseren en plannen tijdens samenwerkingen 

Tijdens het project “Wereld van de CE’er” heb ik aan mijn groepsleden aangegeven dat ik mij in mijn communicatie, zowel in woord als geschrift wil ontwikkelen en daarbij graag het Plan van Aanpak wilde schrijven. Voor het project “Excel opdracht Economisch Rekenen” heb ik initiatief getoond door middel van het aanmaken en beheren van ons groepsdocument.

Mijn vooruitgang in initiatief nemen kan ik aantonen door middel van de peerreviews en de individuele opdracht. Klik hier om de peerreviews te lezen. Voor de individuele opdracht klik hier

Talenten

 • Niet afwachtend
 • Motiverend naar anderen
 • Kan tegen feedback

Valkuilen

 • Niet altijd zelfverzekerd genoeg 
 • Te observerend
 • Vaak de “touwtjes in handen” willen hebben