De DISC-persoonlijkheidstest weergeeft een indicatie van mijn persoonlijkheid. Uit deze test ontstaat een diagram die de persoonlijkheidsscore duidelijk weergeeft. De factoren zijn verdeeld in dominantie, stabiliteit, invloed en consciëntieusheid. Hieronder worden de factoren één voor één uitgelegd.

De DISC-persoonlijkheidstype omschrijft mij als het volgende:
Je hebt een sterke innerlijke motivatie om persoonlijke doelen te bereiken. Je wilt graag ‘de expert’ worden op het door jou gekozen terrein. Je ziet jezelf meer als een persoon die aan een doel werkt dan als lid van een team. Je gaat meestal zonder grote problemen met de stress en druk van het dagelijks werk om. Maar je kunt wel gefrustreerd raken door het gebrek aan voortgang en betrokkenheid van andere mensen. Je besluit dan vaak om ‘het zelf wel even te doen’. Een schouderklopje stel je zeer op prijs – dat is voor jou een belangrijk en gepast gebaar. Maar gebrek aan erkenning demotiveert je waarschijnlijk niet en leidt je niet af van je ambities.

De DISC-persoonlijkheidstype voor mij is als volgt weergegeven in een diagram: